Şerit Testereleri ve Şerit Testere Makineleri

Türkiye Distribütörü.

KESİM PARAMETRESİ SEÇİMİNİN ESASLARI

  • Testere şeridi kalite tablosuna göre uygun bir testere şeridi seçin.
  • Diş dağılımı seçim tablosuna göre uygun bir diş dağılımı seçin.
  • Şerit hızını, aşağıda yer alan tabloya uygun şekilde seçin.
  • Tabloda belirtilmiş olan kesme kapasitesini göz önüne alarak besleme hızını, aşağıdaki

          tabloya göre hesaplanan kesme süresi elde edilecek şekilde ayarlayın.

 

KESİM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Kesme performansı, dakika başına talaş kaldırılan alan anlamına gelir ve cm2/dak cinsinden

belirtilir. Hedeflenen kesme performansını elde etmek için, kesme süresini aşağıdaki formüle

uygun olarak hesaplayın ve beslemeyi ayarlayın.

Yüzeyi kolayca hesaplamak için lütfen şu formülü kullanın*:

 

Dörtköşe malzemenin yüzeyi = Genişlik (cm) x Yükseklik (cm)

Yuvarlak malzemenin yüzeyi = Ø (cm) x Ø (cm) x 0,785

 

* Demet halinde kesim için, demetlenmiş olan malzemelerin sayısını münferit yüzeyler ile çarpın.

GENEL BİLGİ NOTLARI

En uygun dayanım sürelerini elde etmek için, testere şeritlerini her zaman ağızlatın.

Her testere şeridinin yak. 3000 cm2 kadar bir kesim alanının üzerinde çalışmasını öneririz.

Bunun için şerit hızını yak. %30 ve kesme performansını yak. % 50 yavaşlatın.

 

Makinenizin talaş fırça(sı/ları)nın her zaman temas halinde olma(sı/ları)na dikkat edin.

Aşınmış olan fırçaları lütfen zamanında yenileyin, aksi halde kesme yüzeyinin kalitesi düşer

ve çalışma ömrü azalır.

 

Soğutucu madde konstrasyonunun yeterli seviyede olmasına dikkkat edin; kural olarak

bu değer yak. %10 olmalıdır. Paslanmaz çeliklerde yak. %12 gibi bir miktar daha yüksek

olması yararlıdır. Bilindiği üzere dökme demir ve plastik kuru olarak kesilmelidir.