Şerit Testereleri ve Şerit Testere Makineleri

Türkiye Distribütörü.

Temel olarak AMADA testere şeritleri, çok sıkı ve özenli bir kalite kontrolundan

geçen büyük ölçekli üretim gruplarıdır. Buna rağmen pratikte bazı sorunlar

ortaya çıkabilir, bunların çözümleriyle ilgili olarak sizi bu bilgi notları ile

desteklemek istiyoruz.

 

Genellikle, tabloda anlatılan aksaklıkların birkaçı birlikte ortaya çıkar. Burada, ortaya çıkan her türlü aksaklık hakkında belirtilmiş olan kontrol noktalarına konsantre olun.

SORUNLARIN SINIRLANDIRILMASI

1 – Son kullanılan testere şeritlerinde göze çarpan belirtilerin kontrol edilmesi

Yanlarda belirgin oluklar > Şerit kılavuzlarını kontrol edin

Testere şeridinin sırtında çapaklar > Şerit sırtı kılavuzunu kontrol edin

Diş dibinde talaş sıkışması > Talaş fırçasının temasını kontrol edin

 

2 – Makinenin kontrol edilmesi

Talaş fırçasının durumu

Soğutucu maddenin konsantrasyonu

Makaraların gözle kontrolü

 

3 – Malzemenin kontrol edilmesi

Fabrika test raporu isteyin ve özellikler ile karşılaştırın

Duruma göre normal durumdan farklı ısıl davranışlar

Malzeme içinde inklüzyonlar

Kötü malzeme yüzeyi

Malzeme geometrisi (güçlü dalgalanmalar, malzeme eğik)

Diğer talaşlı işleme süreçlerindeki anormalliklerin kontrolü